work

OV 504-040

Overlovka sa 3 konca i automatskim podmazivanjem. Maksimalna brzina šivenja 8000 u/min.

Brošura