work

OV 514-240 DD

Overlovka sa 4 konca, automatskim podmazivanjem i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 7500 u/min.

Brošura
Video