work

OVT 535-550

Overlovka sa 5 konca, automatskim podmazivanjem i kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom. Razmak igala 5 mm, širina šava 5 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura