work

OVT 535-558 DD

Overlovka sa 5 konca, automatskim podmazivanjem, kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. Razmak igala 5 mm, širina šava 5 mm. Mašina je namjenjena za obradu teških materijala. Maksimalna brzina šive

Brošura
Video