work

OV 504-040 DD

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. Maksimalna brzina šivenja 8000 u/min.

Brošura