work

OVT 535-558

Overlovka sa 5 konca, automatskim podmazivanjem i kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom. Razmak igala 5 mm, širina šava 5 mm. Mašina je namjenjena za obradu teških materijala. Maksimalna brzina šivenja 5500 u/min.

Brošura
Video