work

OV 804-040 BL

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem, diferencijalnim transportom i dodatkom za ušivanje ostatka lanca od prethodnog šivenja. Širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura