work

OV 514-240

Overlovka sa 4 konca i automatskim podmazivanjem. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 7500 u/min.

Brošura
Video