work

OV 104-240

Overlovka sa 4 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Dužina šava do 3,6 mm. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 5500 u/min.

Brošura