work

OV 103-040

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Dužina šava do 3,6 mm. Širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 5500 u/min.

Brošura