work

OV 804-040

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura