work

OV 804-010

Overlovka sa 3 konca, automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom. Širina šava 2 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura