work

OVT 535-550 DD

Overlovka sa 5 konca, automatskim podmazivanjem, kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom i pogonskim motorom ugrađenim u glavu mašine. Razmak igala 5 mm, širina šava 5 mm. Maksimalna brzina šivenja 6000 u/min.

Brošura