work

OVT 534-240

Overlovka sa 4 konca, automatskim podmazivanjem i kombinovanim gornjim i diferencijalnim transportom. Razmak igala 2 mm, širina šava 4 mm. Maksimalna brzina šivenja 6500 u/min.

Brošura