work

1102 BL

Dvoiglena mašina sa 3 konca, donjim prekrivnim, automatskim podmazivanjem i pristrojem za paspuliranje gajki. Razmak igala 6,4 mm. Maksimalna brzina šivenja 3500 u/min.

Brošura