work

LP 2974 OS

Programabilna dvoiglena mašina sa stubnom osnovom, velikim grajferima, automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stopice. Uz mašinu se isporučuje 16 tipova ukrasnih šavova za jednu ili dvije igle. Razmak igala 3,2 mm.

Brošura
Video