work

SM 7555 LA

Jednoiglena mašina za prišivanje đona. Mašina je opremljena pokretnim rogom za lakše rukovanje i šivenje i dužom glavom mašine za lakše prišivanje na čizmama. Dnevna proizvodnja 1000 pari obuće. Maksimalna brzina šivenja 900 u/min.

Brošura