work

DN 8420 AUT

Dvoiglena ravna mašina sa automatskim podmazivanjem i iglenim i donjim transportom. Mašina je opremljena isključivanjem igala. Razmak igala 6,4 mm. Maksimalna dužina šava 5 mm. Mašina je opremljena automatskim rezanjem konca, učvršćivanjem i dizanjem stop

Brošura