work

Opal 670

Ako trenutno koristite mehaničku mašinu ili stariji model kompjuterizirane mašine, propuštate prednosti moderne tehnologije. Naša kompjuterizirane šivaće ma šine OPAL su posebno efikasne sa mnoštvom ugrađenih savjeta i pomoći koji će Vaše šivenje promijen

Brošura
Video