work

E116

HUSqVARNA VikiNG® EMERALD™ je porodica mašina za sve tipove šivenja; od predivne i jedinstvene haljine do zavjesa koje ste vidjeli u nekom magazinu.

Brošura