work

PRATIKA

Električni kotao za peglanje zapremine 4,5 litra sa peglom. Snaga grijača: 1500W (220V).

Brošura