work

VK 1108

Nož za krojenje 8“ sa brusevima za oštrenje noža.

Brošura