Mašine sa trostrukim transportom i cilindar osnovom